Hoe noodzakelijk is justering?

Een technieker komt langs voor je jaarlijkse kalibratie maar stelt ter plekke vast dat hij/zij een justering dient uit te voeren vooraleer men verder kan. Wat houdt het in en waarom is het zo belangrijk?

De definitie is simpel: het verrichten van handelingen om een meetinstrument, referentie… zo nauwkeurig mogelijk te laten functioneren, of om deze geschikt te maken voor het te gebruiken doel.
Bij het justeren worden ingrepen gepleegd in het meetinstrument met als doel deze zo
nauwkeurig mogelijk te laten functioneren. Vaak wordt hiervoor ook de begrippen “justeren”,
“afregelen” of “bijstellen” gebruikt.


Justeren heeft dus als bedoeling ervoor te zorgen dat een toestel tijdens zijn kalibratie of ijking
binnen de vooropgestelde grenzen zal eindigen qua resultaten.


Bv Stel dat we in het gebruikte voorbeeld het te controleren object verzwaren met +0.60 g
(Justeren), dan zullen de resultaten als volgt wijzigen bij een nieuwe kalibratie:
We wegen een object dat in theorie 1000,00 g weegt.
De meting leert ons dat het object (999.20 g +0.60 g) = 999.80 g weegt met bv een
meetonzekerheid van +/- 0.050% (0.50 g).
Het gewogen object zal dus een gewicht hebben van 999.80 g +/- 0.50 g of een gewicht
gelegen tussen 999.30 g en 1000.30 g.
Dit impliceert dus dat de veronderstelde 1000.00 g in dit geval wel degelijk zal zijn
inbegrepen.

Ken je het verschil al tussen: ijken, kalibreren en verifiëren?

Bij een “kalibratie” van BAG-MacBen bv kijken we jouw meetinstrument na, kalibreren we
het en zullen we het na overleg met de klant ook justeren indien dit mogelijk is.
Vinden we een defect? Dan nemen we altijd contact met je op.

Een reactie achterlaten