CEO aan het woord: ‘De lonen moeten omhoog, niet de loonkost’

Wilfried Gijbels

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag Wilfried Gijbels, bestuurder van BAG-MacBen en Betonadvies Gijko, antwoorden op onze vijf standaardvragen.

Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de komende jaren het meeste zal beïnvloeden?

De betonsector zal door de introductie van nieuwe technologieën in het volgende decennium ingrijpend veranderen. Deze verandering zal vooral geleidelijk gebeuren en vanaf de basis, vanop de werkvloer, zoals meestal gebeurt in deze klassieke bouwwereld. Alternatieve bindmiddelen zullen ervoor zorgen dat cement in de toekomst niet langer het belangrijkste basismiddel wordt van beton.
Hergebruik van bestaande materialen wordt de regel. Een goed voorafgaandelijk onderzoek op het af te breken materiaal zal een noodzaak zijn. Diagnose van het bestaande beton kan dan leiden tot een studie tot renovatie of een studie tot afbraak. Maar ook artificiële intelligentie en big data zullen o.a. de kwaliteitsbeheersing of de productieplanning assisteren. De betonsensoren van vandaag vormen reeds een goede basis om te toetsen of de praktijk overeenkomt met wat er gewenst wordt.
Vooral de uit de hand gelopen kwaliteitsadministratie kan met het gebruik van sensoren en big data aanzienlijk terug gedrongen worden. Daarom wil ons bedrijf mee trekken aan deze technologieën. Voor betondiagnose zullen diezelfde sensoren straks de basis worden om te starten met een diagnosestudie. Zolang de sensoren groen licht blijven geven, mag de bouwheer gerust zijn.

Welk bouwberoep moeten jongens en meisjes kiezen voor de garantie op een goedbetaalde en interessante loopbaan in de bouwsector?
Jongens en meisjes moeten vandaag eerst en vooral hun eigen talenten weten te ontdekken om deze verder te ontwikkelen, maar dan wel zo dat ze er later in de maatschappij een nuttig voordeel uithalen. De jeugd zal best eerst op een schools niveau zelf ervaren welke hun echte talenten zijn én zich nog niet focussen op één beroep of job. In de betonsector is er zoals ook in andere sectoren een sterke oorlog voor talenten. Talenten zijn dus altijd meer dan welkom.
Door de steeds veranderende werkomgevingen wordt ook een zekere flexibiliteit verwacht van medewerkers en het is ook daarom beter te focussen op talenten in plaats van op beroepen. Belangrijk is een goede motivatie en liefde voor het vak dat je straks zal uitoefenen.

Wat heeft de viruscrisis u geleerd over uw bedrijf ?
Door het plots sluiten van de grenzen werden we gedwongen om volledig op ons eigen land terug te vallen. De gesloten grenzen hebben onze medewerkers niet tegengehouden om te blijven werken en service te leveren. Onze service naar de omliggende landen hebben we noodgedwongen wel moeten stilleggen voor een lange periode. 
Anderzijds hebben we ervaren dat goede medewerkers perfect vanop afstand kunnen werken en dat er geen verschil bestaat tussen 10 of 1.000 km. Zolang we maar in onze tijdzone blijven. Bizar was het verhaal om kwaliteitscontroles in de betonsector enkel nog vanop afstand uit te voeren. Ik ben persoonlijk heel sterk overtuigd van het nut van een fysieke controle en snap daarom niet waarom de kwaliteitscontroles van vandaag geworden zijn tot een administratieve octopus die op zichzelf leeft en geen oog meer heeft voor de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer.

Wat ziet u als de grootste bedreiging voor uw bedrijf of sector?
Voor ons bedrijf is de grootste bedreiging het vinden van een evenwicht tussen het internationale aanbod van apparatuur, de verwachtingen van onze markt en de wispelturigheid van sommige nationale organisaties die eigen regelgevingen uitvaardigen. Die regelgevingen durven als eens te vervellen in administratieve rompslomp. Ik ben grote voorstander geworden van een uniforme, duidelijke Europese norm zonder nationale aanvullingen.
Het is voor ons bedrijf evenmin eenvoudig om goede, gemotiveerde hooggeschoolde medewerkers aan te trekken. Gelukkig kennen we ook zeer sterke aantrekkingskracht vanuit het buitenland. Vele jonge buitenlandse gezinnen zijn intussen ambitieuzer geworden dan de eigen jonge Belgische gezinnen en dat vertaalt zich ook op onze werkvloer. De loonkost speelt al een paar decennia internationaal in ons nadeel. De indexaanpassingen zijn immers een flagrante, constante belastingverhoging. De lonen moeten omhoog, niet de loonkost. Het is gemakkelijk uit te leggen waarom de belastingdruk in ons land zo hoog geworden is als je beseft dat de indexaanpassingen jaar op jaar meer en meer de staatskas hebben gespijsd. Twintig jaar geleden konden we nog gemakkelijk mee met de zzp’ers in Nederland, vijftien jaar geleden al niet meer… 

Bouwen we nog steeds voor de eeuwigheid of krijgen gebouwen, wegen en bruggen straks een uiterste houdbaarheidsdatum?
Mochten we deze vraag aan de Romeinen kunnen stellen, vermoed ik niet dat zij daar meteen positief op zouden antwoorden. Ook vandaag nog wordt er bewust of onbewust niet altijd voor de eeuwigheid gebouwd. In onze afdeling Betondiagnose zijn we al de gekste dingen tegengekomen. Gebouwen uit de jaren ‘50 van vorige eeuw die bij wijze van spreken door het behangpapier worden samengehouden en andere gebouwen uit dezelfde periode zijn zo stevig als een rots…
Je kan de houdbaarheid slechts bepalen als je deze deftig meet én vooral ook als je weet wat je meet. Een levensduurbepaling van het materiaal beton is ons vandaag wel niet langer vreemd. Onze medewerkers hebben er stilaan vat op gekregen en een levensduurbepaling van beton is voor ons bedrijf dagelijkse kost.

Bron: Bouwkroniek

Een reactie achterlaten