Testapparatuur voor bitumen

Bitumen wordt vooral veel gebruikt bij de aanleg van wegen. Asfalt is hoofdzakelijk samengesteld uit aggregaten en bindsteen op basis van bitumen, met daarenboven een oneindige variatie aan mengels. Het is noodzakelijk om over een aangepaste uitrusting te beschikken om verschillende testmethodes te kunnen uitvoeren en om onder andere de volgende verschillende parameters te kunnen bepalen: bindmiddel, interne wrijving, cohesie, consistentie, weekpunt, kleverigheid, kwaliteit van de aggregaten, percentage holle ruimte, Marshall test,… De toestellen hierna beschreven volstaan ruimschoots voor al deze testprocedures.