Verdichting

De verdichting van asfaltmengsels is een belangrijke procedure bij de constructie van asfaltmengsels en kan de prestaties van asfaltverhardingen aanzienlijk beïnvloeden. Onvoldoende verdichting resulteert in een lage dichtheid en bijgevolg een lage stijfheid, een verminderde vermoeiingslevensduur, versnelde veroudering, spoorvorming en vochtschade. Integendeel, een adequate verdichting van asfalt is essentieel om de ontwerpprestaties van het mengsel en de verwachte levensduur van de verharding te garanderen.