Pavetest - Statisch en dynamisch

Pavetest's serie dynamische testsystemen voor asfalt en bitumen is een aanvulling op Matest's asfalt- en bitumen business unit. Testlab software en CDAS - Control and data acquisition system - zijn de belangrijkste aspecten van alle Pavetest machines. Al deze producten voldoen aan de belangrijkste internationale normen.

Dynamic Testing Systems zijn universele testmachines die gebruikt worden om verschillende dynamische testen uit te voeren op asfaltmengsels en andere verhardingsmaterialen, met behulp van de juiste kits en accessoires.

DTS worden ondersteund door Pavetest's toonaangevende CDAS digitale controller, TestLab software en een volledige aanvulling van accessoires, hardware en software in perfecte harmonie.