Rolling thin film oven

Tijdens het productieproces van asfaltmengsels worden lichtere componenten van bitumen verwijderd. Dit proces wordt kortetermijnveroudering genoemd en begint tijdens de productie van het asfaltmengsel in de fabriek, gaat door tijdens het transport op de bouwplaats en eindigt tijdens de aanleg- en verdichtingsfase.

De kortetermijnverouderingseigenschappen van onvermengd bitumen kunnen worden onderzocht met de rollende dunne-filmoven om deze verouderingsfasen te simuleren met slechts één apparaat. De empirische testen, waaronder penetratie- en verwekingspunten, worden uitgevoerd om de bindmiddelconsistentie voor en na dit verouderingsproces vast te stellen. De test wordt uitgevoerd bij 163 0 C gedurende 70 minuten, 85 minuten en 100 minuten in functie van de gebruikte standaard. Door veroudering neemt de viscositeit toe, de bindmiddelpenetratie af en het verwekingspunt toe in vergelijking met de eigenschappen van onvermengd bitumen.