Penetratie

De penetratie is de consistentie van een bitumineus materiaal uitgedrukt als de afstand in tienden van een millimeter die een standaardnaald verticaal doordringt in een monster van het materiaal onder bekende omstandigheden van belasting, tijd en temperatuur.

De penetratie wordt gemeten met een penetrometer waarmee een standaardnaald onder specifieke omstandigheden op het monster wordt aangebracht.

De penetratietest wordt gebruikt als maat voor de consistentie. Hogere penetratiewaarden duiden op een zachtere consistentie. De verkregen penetratiewaarde wordt ook gebruikt om de bitume in te delen in een reeks van penetratiegraden.