Bindmiddelgehalte - Bindmiddel extractie

De bepaling van het bindmiddelgehalte van bitumineuze mengsels is een van de belangrijkste eigenschappen die de prestaties van verhardingen beïnvloeden. Het bindmiddelgehalte beïnvloedt de neiging van de verharding tot permanente vervorming, vermoeiingsscheuren en vochtschade.

Het bindmiddelgehalte kan worden bepaald met de ontstekingsmethode en warme/koudextractie. Vanwege milieu-, economische, gezondheids- en veiligheidsproblemen heeft Matest echter alternatieve methoden onderzocht om het bindmiddelgehalte te bepalen door innovatieve apparaten te ontwikkelen die alle processen voor bitumenextractie en -terugwinning combineren.