Superpave

De noodzaak om inzicht te krijgen in de mechanische eigenschappen en de relatie tussen het materiaal en de schade die optreedt tijdens de levensduur van wegverhardingen (scheuren bij lage temperaturen, vermoeiingsscheuren en spoorvorming) was de drijfveer achter de ontwikkeling van een nieuw classificatiesysteem dat bekend staat als Superpave: Superpave is een acroniem voor Superior Performing Asphalt Pavements.

Dit is een nieuwe, uitgebreide asfaltmengselontwerp- en analysemethode in het kader van het Strategic Highway Research Program (SHRP) dat in 1987 door het Amerikaanse Congres werd opgericht om de prestaties en duurzaamheid van wegen te verbeteren.

Een unieke eigenschap van het Superpave-systeem is dat de tests worden uitgevoerd bij temperaturen en verouderingsomstandigheden die realistischer zijn voor de omstandigheden waarmee asfaltverhardingen in gebruik te maken krijgen. Onderzoekers van SHRP ontwikkelden nieuwe apparatuurstandaarden en namen apparatuur op zoals DSR, PAV, VDO, BBR, RTFO, enz.