Monstername en classificatie

Bemonstering en classificatie zijn twee basisstappen die voorafgaan aan laboratoriumonderzoek.

Er zijn handmatige en gemotoriseerde monsternemers en diverse apparatuur voor bodemclassificatie beschikbaar.